У Кривому Розі провели соціологічне дослідження правових потреб громади

Деталі

1Що думають криворіжці про свої права? Які правові потреби мають? Де варто покращити правопросвітницьку діяльність всім без виключення установам? Чому актуально інформувати людей про доступ до безоплатної правової допомоги в Кривому Розі? Відповіді на ці та багато інших питань ми отримали завдяки дослідженню, яке провела кафедра соціології та економіки Криворізького державного педагогічного університету.

Дослідження дозволило з’ясувати поширеність і частоту вияву різних проблем, з якими стикаються люди і які потребують правового рішення в тій чи іншій формі.

Як видно з відповідей респондентів, у третини з них виникали правові проблеми, а у майже 8% - проблема і досі залишається невирішеною.

Конкретизація правових проблем, що виникали у населення, показала наступне: найбільш поширеними є проблеми у сфері комунального обслуговування (21,5% виборів), на другому місці – правові проблеми у сфері земельних правовідносин (11,2% виборів), потім – у сфері спадкових відносин (10,4%).

Далі за кількістю виборів: проблеми у сімейних відносинах – 9,8%; проблеми у сфері соціального захисту – 9,6%; у сфері трудових відносин – 8,8%; у сфері господарської діяльності – 5,9%.

Серед інших проблем, що були зазначені респондентами у відкритому питанні, було названо проблеми взаємовідносин із сусідами, у медичному обслуговуванні, корупція в органах влади.

Аналіз вияву проблем залежно від віку респондентів виявив цілком пояснювану підвищену стурбованість питаннями соціального захисту чи трудових відносин у респондентів вікових груп 55-64 роки та 65 років і старше. Тоді як у представників молоді (вікова група 15-24 роки) частіше виникали проблеми у сфері сімейних та спадкових відносин. Більшість же представників цієї когорти (42% з категорії «15-24 роки») вказали, що їм нічого не відомо про правові проблеми, які виникали в їх родинах. Такий стан, скоріш за все, пов'язаний з тим, що дорослі воліють не залучати дітей до розв’язання чи обговорення подібного роду проблем, які виникають в родинах.

Серед тих правових питань, що турбують респондентів сьогодні і правової інформації з яких їм не вистачає, на першому місці також виявилася сфера комунальних послуг (55% виборів). Друге місце посіла сфера соціального захисту (41,8%), на третьому місці – сфера трудових відносин (35,6%). Далі у рейтингу правових проблем: сфера земельних та спадкових відносин (по 19,4% виборів з кожного пункту), сфера сімейних відносин (16,8%), організація власного бізнесу (16,2%), питання правового захисту дітей (14,4%), порядок звернення до суду (13%), сфера господарської діяльності (8,2%). Серед іншого респонденти вказали питання у сфері медичного обслуговування, повернення боргів, порушення прав споживачів.

Знову ж таки простежується тенденція залежності правових проблем, що турбують населення, від віку респондентів: підвищена стурбованість питаннями соціального захисту спостерігається у респондентів вікових груп 55-64 роки та 65 років і старше – 67% вибрів серед цих вікових категорій. Саме ці громадяни найбільше мають справу з подібними процедурами, неефективність виконання яких викликає в них нарікання. Водночас ця категорія опитаних найменше стикається з проблемними питаннями, пов’язаними з роботою (7%). Навпаки, чим молодші респонденти, тим більше їх турбують питання, пов’язані з трудовою діяльністю, а одержання пільг для молоді ще не є актуальним.

Дії, спрямовані на розв’язання правових проблем

Першим кроком до розв’язання проблеми правового характеру є власні дії людини, спрямовані на її вирішення. Із метою оцінити рівень активності громадян у розв’язанні своїх проблем у ході дослідження було поставлено запитання «Куди Ви зверталися (або звернулися б у разі необхідності) за отриманням правової допомоги чи консультацій?»

Як бачимо, понад 40% респондентів за отриманням правової допомоги чи консультацій готові звертатися до адвокатів (18,6% - до особистого адвоката, а 23,9 – до адвокатської контори). На другому місці стоять Центри з надання безоплатної правової допомоги (ЦБПД) – 15,4%. Можна сказати, що тенденція до правового розв’язання проблем у м. Кривому Розі та Криворізькому районі зростає, адже більше половини респондентів (в сукупності – 57,9%) готові звертатися за допомогою до фахівців, а не випадкових «радників». Щоправда, на третьому місті опинилися «знайомі» респондентів – 13,6% виборів. Далі йдуть офіційні структури – суд (7%), районні у місті ради (5,8%) та міськвиконком (5%). Приймальні депутатів мають однаковий «рейтинг» з сусідами респондентів – по 3,7% виборів. Серед інших служб та організацій, до яких звернулося б населення за правовою допомогою, були названі прокуратура, громадські організації, родичі та Інтернет.

Слід зазначити, що чоловіки в середньому менш охоче звертаються за правовою допомогою до знайомих, ніж жінки (38% і 62% відповідно серед тих, хто обрав цей варіант вирішення проблеми).

Простежується певна тенденція в тому, куди б звернулися люди для розв’язання своїх проблем залежно від місця проживання. Мешканці Інгулецького, Тернівського, Довгинцівського районів міста Кривого Рогу та Криворізького району схильні покладатися на знайомих та сусідів у правових питаннях, менше – на депутатів та районну раду. А от мешканці великих районів міста у розв’язанні правових питань у своїй переважній більшості виразили готовність звертатися за допомогою до офіційних структур. Отже, територіальна наближеність державних установ впливає на обізнаність людей та їх готовність звертатись за допомогою.

Очевидно, що індекс затребуваності тих чи інших державних установ багато в чому залежить від проблем, які намагаються розв’язати жителі регіону. Але низький відсоток міськвиконкому (5% виборів) та районної у місті ради (5,8%) у даному випадку може свідчити про невисокий рівень довіри до цих органів влади у розв’язанні правових питань.

Обізнаність населення міста про діяльність Центру з надання безоплатної правової допомоги

У місті Кривий Ріг з 2015 року функціонувало два Центри безоплатної вторинної правової допомоги, з 2019 року – це один об’єднаний центр.

Як свідчать дані, обізнаність мешканців про них є такою, що може бути покращена, адже 41,5% респондентів відповіли, що взагалі нічого не знають про Центри, а ще 20,5% - щось про них чули. Лише 6,9% респондентів зазначили, що вже зверталися до центру безоплатної правової допомоги за допомогою. Ще 28% відомо про наявність центру безоплатної правової допомоги, але не звертались. В цілому, якщо взяти до уваги відсоток людей, яким хоч щось відомо про безоплатну правову допомогу, він складає: 55,4% (щось чув – 20,5%, відомо, звертався – 6,9%, відомо, але не звертався 28%)

Найменше про наявність Центру знають люди похилого віку (14%) порівняно з іншими віковими категоріями (25%-26%).

Також, як показало дослідження, не зважаючи на широку державну інформаційну кампанію про Єдиний контакт-центр системи безоплатної правової допомоги, лише 1/5 частина респондентів знає його номер (17,5% - знають, але не зверталися, а 2,9% - знають і вже зверталися за консультацією). Майже половина респондентів зазначила, що це – корисна інформація (49,5%) і лише 8,2% респондентів не вірять у можливість отримання ґрунтовної консультації телефоном. Враховуючи, що згаданий центр працює з 2017 року, можна сказати, що це прогресивний результат.

Третина респондентів (33,8%) знає, що Центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги надає юридичні консультації з питань захисту прав споживачів комунальних послуг, але не зверталися туди за допомогою. Лише 3,7% опитаних зазначили, що саме з цього питання зверталися до центру. Ще майже третині респондентів (37,7%) – нічого про це невідомо.

Як бачимо, третина населення міста та Криворізького району знають про існування Криворізького центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, але поки що не досить активно користується цими послугами. Можливо, пояснення можна знайти у дослідженні Київського міжнародного інституту соціології, фахівці якого зазначили, що деякі респонденти не стали б звертатися до Центру через невіру в те, що співробітники цієї організації зможуть допомогти (32% від тих, хто не звернеться в Центр за допомогою). На наш погляд, така думка є результатом зневіри у безоплатну допомогу в принципі. Люди вважають, що безкоштовна допомога не може бути якісною, тому в цьому напрямку необхідно працювати в інформаційному полі, активно поширюючи інформацію про приклади позитивних результатів звернень населення до ЦБПД.

З метою поліпшення правопросвітницької діяльності у місті та Криворізькому районі, а також для виявлення тих правових проблем, з яких населення хотіло б отримувати більше інформації, було поставлене питання: «Як Ви вважаєте, з яких правових проблем чи тем у місті необхідно проводити більше різноманітних правопросвітницьких заходів?»

Відповіді респондентів розподілилися наступним чином: найбільше респонденти хотіли б отримувати правову інформацію з питань захисту прав споживачів комунальних послуг (61,7%), не вистачає правопросвітницьких заходів і з питань соціального захисту населення (51,3%), захисту прав найманих працівників (28,7%), питань правового захисту дітей (24,7%), захисту від домашнього насилля та організації власного бізнесу (по 22,3% виборів), порядок звернення до суду (21%), земельних правовідносин (19,4%), спадкові відносини та їх врегулювання (17,8%).

Серед іншого респонденти вказали «порядок надання медичних послуг», «захист прав споживачів».

Нагадуємо, де можна отримати безоплатну правову допомогу в Кривому Розі і не тільки:

Криворізький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги та наші окремі відділи, бюро правової допомоги, працюють з понеділка по п'ятницю, з 8.00 до 17.00 без перерв, у п'ятницю - до 15.45.
Наші адреси:
м.Кривий Ріг: вул.Качалова, 2, тел.098-040-83-70; 
просп.Героїв-підпільників, 1а, тел.097- 139-88-57; 
вул.Станіслава Конткевича, 37, ел.067-276-54-76;
вул.Каткова, 25 (ж-м Інгулець), тел.067-118-34-90;
м.Жовті Води, бульв.Свободи, тел.62, 050-505-28-33;
м.П'ятихатки, вул.Пушкіна, 107, тел.096-188-55-43;
м.Апостолове, вул.Центральна, 63, тел.068-208-50-52;
смт.Софіївка, вул.Карпенка, 20, тел.097-495-83-16.

За окремими графіками відбуваються прийоми:
ЦНАП Криворізької РДА (вул.Кобилянського, 152)- середа, п'ятниця, 9.00 -12.00
ЦНАП "Віза" (пл.Молодіжна, 1а) - вівторок, 9.00 - 15.00
ЦНАП м.Зеленодольська (м.Зеленодольськ, вул.Енергетична, 10) - четвер, 9.00 - 13.00
Прозорий офіс у Тернівському районі (вул.Ухтомського, 23) - 2-й, 4-й четвер, 9.00-12.30

Дізнатись адресу найближчого центру/бюро безоплатної правової допомоги можна дізнатись, зателефонувавши до контакт-центру системи безоплатної правової допомоги 0-800-213-103.

Результати соціологічного дослідження правових потреб громади м.Кривого Рогу, яке проводилось кафедрою соціології та економіки Криворізького державного педагогічного університету за ініціативи Криворізького місцевого центру з надання БВПД та підтримки Міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення при виконкомі Криворізької міської ради та Криворізького центру зайнятості можна скачати за посиланням

https://bitly.su/rqdDf9Md

   
Січень 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
   

koord c

   

DNA 219x116

   

banner tomorrows

   

ATO

   

1pracia.png

   

Всеукраїнська карта правових потреб, інституцій та партнерів системи безоплатної правової допомоги  

dnepr obl

   
   
   

На сайті 19 гостей та відсутні користувачі